Keser? bilincsek

Legújabb történetek

Legjobban keresett

Most olvassák:


Partnerek

Rosszlanyok.hu - Vidéki szexpartner kereső. Vidéki lányok. Csak
valĂłdi kĂŠpek!

A  legnagyobb szex, erotika, porno toplista.
A legjobb szex, pornó, erotika toplista. The best  sex, porn,  erotic sites of the top sex.
Keser? bilincsekKeser? bilincsek
Lassan másfél éve ismerem, amióta idejöttem a céghez. Már a kezdetek kezdetén kialakult közöttünk a kölcsönös szimpátia, amikor a szerz?dés aláírása után a f?nök azt mondta, menjek oda hozzá, majd ? megmutatja, mi lesz a feladatom. Megtaláltuk a közös hangot, és tudtam, hogy Vele nagyon jól ki fogok jönni. Az els? héten, amikor munkába álltam, szabadságon volt. Felhívott, hogy összevesztek a párjával, és írt neki egy levelet, miel?tt még elment volna arra a pár napra. Megkért, hogy nézzem meg az emailjeit minden nap, és ha levelet kap t?le, olvassam el nyugodtan, és hívjam fel, milyen választ adott. Rendkívül jól esett a bizalma, mert ismeretlenek voltunk egymás számára, és ennek ellenére megel?legezte nekem. Sajnos a párjával szakítottak, rossz volt lehangoltnak látni, bár ekkor még, mint embertársamat sajnáltam, hogy így kell "szenvednie".

Soha nem alkottam n?k terén ideálokat, nem láttam értelmét. Nálam, ha léteznek is bármiféle kategóriák, "vagy tetszik, vagy nem"-re oszthatók fel. Egyszer arról beszélgettünk egy társaságban, hogy el?ször küls? alapján választunk, nem kerülhetjük el. Akkor egyik?jük -aki mára az egyik legjobb barátom- azt mondta, ez tévedés: mikor azt hisszük, hogy az alapján döntünk, ahogy egy lány, n?, hölgy kinéz, hibázunk, mert valójában a bels? kisugárzása, a lelkének alakjára kivetített finom lenyomata fog meg minket, amely az egész lényét áthatja. Mondhatják a barátaink, hogy egyik vagy másik milyen jól néz ki, és tényleg, küls?re mindez igaz is, de nincs meg számunkra a szikra, amely ahhoz kell, hogy az els? pillanatban magával ragadjon egy furcsa, meg nem érthet? érzés. Szóhoz sem jutottunk, annyira mély bölcsességr?l tett tanúbizonyságot, hogy csak egyetérteni tudtunk vele.

?róla nem gondoltam volna, hogy meg fog tetszeni, de megbizonyosodhattam az ellenkez?jér?l. Az élet kérlelhetetlen tanító. Nem kívánt próbatételek elé állít minket. Ahogy egyre jobban megismertem, egyre gyönyör?bbnek és szebbnek láttam ?t. Ebben a lányban egy különös kett?sség lakozik: egyszerre van meg benne a nyár adta hevesség, temperamentum, határozottság, és az ?sz nyújtotta csend, szelídség, béke, nyugalom. Mintha a szemei színe is ezt tükrözné: egyszer egy képeslapon, majd születésnapjára is megírtam, hogy zöld-borostyánszín szemei az ?szbe forduló táj lelkületét igézik. Ott van még benne a nyár tüze, zöldjének kísértése, és az ?sz idilli tarkasága, lényének minden rezdülése eszerint mozog, bontakozik ki a nagyvilágnak.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem képezi vágyaim, erotikus fantáziáim tárgyát. Nehéz nap mint nap úgy a közelében lenni, hogy nem kaphatom a karjaimba, nem csókolhatom, nem kényeztethetem minden porcikáját, nem hallhatom a kéjt?l f?tött sóhajait. Szeretnék örömet szerezni neki, hogy élvezze azokat a pillanatokat, amiket velem töltene. Ha odamegyek az íróasztalához munkaügyben, mindig leguggolok, letérdelek a széke mellé, hogy soha ne érezze azt, hogy sürgetem, vagy azt, hogy fölötte állok. Szerintem, valahol legbelül a szívében sejti, s?t! tudja, miként tekintek rá. Azonban minden marad a kölcsönös megbecsülés és rokonszenv keretei között. Neki már v?legénye van, közös házuk, sokan szívtelennek tartanának -talán még én is saját magamat-, ha megjelennék a színen, helyt követelve az életében.

A feszültség folyamatosan n?tt közöttünk. A csendes patak is kell? magabiztossággal tör el?re, míg egyszer dübörg? folyammá nem válik. Egyre nehezebb titkolni el?tte bármit, a mosolya mögé nem létez? vágyakat látva. Egy kora tavaszi, ragyogó napsütéses nap volt, mikor szinte kirángatott magával szünetre a szabadba, az épület mögé. A márciusi id? szótlan h?vöse fogott közre minket, mely még a tél fagyos leheletét?l volt terhes, jeges ujjai belemartak azokba, akik kimerészkedtek a házaikból.

Kérd?en tekintett rám, szinte követel?zött a szeme. Arra kért, valljak színt, mondjam meg, miként érzek iránta. Mondani akartam valamit, de elakadtam a szavam, mindenem leblokkolt, nem tudtam, mi tév? legyek. Közelebb lépett, és megcsókolt. Váratlanul ért. Csodás érzés volt, ahogy puha, selymes ajkai az enyéimre fonódtak. Húszas éveim közepén végre megkaptam életem els? csókját egy olyan lánytól, aki bármikor képes arra, hogy elb?völjön. Esetlennek éreztem magam, féltem, hogy észreveszi ezt rajtam, hogy csalódást okozom neki. Az egész testemet elöntötte a bizsergés, éreztem, ahogy a farkam megmerevedik. ? azonban egyre csak csókolt és csókolt, nem tör?dve lelkemben kavargó z?rzavarral, a félelemmel vegyes örömeimmel. Megfogtam a derekát, hagytam, hagy vezessen.

Hosszú percek után szétváltunk. Abban a két borostyánk?ben láttam, hogy mindent megértett. Újra közelebb hajolt, de gyengéden a szájához tettem az ujjaim. Mondtam neki, ha tovább folytatjuk, elsülök, és az mások -a bentiek- által is érezhet? lesz. Elmosolyodott, adott egy alig érezhet? puszit, kivonta magát a kezeim közül, majd magamra hagyott. Sírni és nevetni lett volna kedvem. Azonban a felkorbácsolt vágyak követel?ztek, így felsiettem az emeletre a mosdóba, hogy könnyítsek magamon. Gyorsan magamra zártam az ajtót. A kielégülés szinte azonnal megérkezett, soha nem éreztem ilyen teljesnek, ilyen mindent áthatónak magányos óráimban.

Visszamentem a helyemre, a délel?tt a percek komótosan teltek el, szinte minden másodperc csigalassúsággal hullott bele a múlt tengerébe. Délben lementem ebédelni a kollégan?imhez, ahol az asztala is volt. Nem szóltunk egymáshoz, csak figyeltem ?t. Néha rám pillantott, különös fénnyel ragyogtak a szemei. A reményeim beteljesülésének esélyei rohamosan n?ttek, ezzel együtt a gombóc is a torkomban, éreztem, hogy ott dobog a szívem.

Elég hangos vagyok beszéd közben, s?t, elég ritka az, ha hosszabb ideig csendben maradok, így a délután a kollégáimnak is felt?nt, hogy t?lem nem megszokottan hallgatag vagyok. Fáradtságra hivatkoztam. Szinte végig meg voltam dermedve legbelül, hogy mi vár ránk, ha letelik a munkaid?nk. Amikor lekapcsoltam a gépem végezvén a napi teend?immel, lementem hozzá. Neki még volt egy kis munkája, de arra kért, mindenképp várjam meg.

Felszálltunk az egyik buszra, amely bevisz minket a központba. A külvilág, a köröttünk beszélget? emberek megsz?ntek létezni. Csak ? és én voltunk ott, egymás tekintetének fogságában. Észre sem vettem, hogy megérkeztünk, csak akkor, mikor belém karolt és az utcán álltunk. Azt mondta, ? már mindent elintézett, a szobát, ha akarom. Bólintani bírtam csak. Összefonódtak a kezeink. Ismét egyedül voltunk, csak ? és én, így sodródtunk, árnyakként az alkonyi fényben.

Egy kis helyi panzióba mentünk a f?utcán, az id?s gondnok kaján vigyorral az arcán adta át a kulcsot. Remegett a térdem, ahogy követtem a h?n áhított lány kecses alakját. Beléptünk a szobába, ahová besz?r?dtek a város fényei. Kért, hogy ne kapcsoljam fel a lámpát, zárjaim be az ajtót, amíg ? besötétell. Úgy tettem, ahogy kért, aztán megigézve néztem, ahogy légiesen az ablak felé siklik. Lassan sötétség ereszkedett ránk, a függönyök kizártak minden világosságot. Hallottam az óvatos lépteit, azt, ahogy elhelyezkedik a franciaágyon. Felkapcsolta az éjjeli lámpát az ágy támlája fölött. A lábait maga alá húzva ráült a sarkaira, és könnyes szemekkel nézett rám.

Nem tudom, hogy kerültem az ágyra, de azon kaptam magam, hogy megcsókolom. A mézédes ajkai táncot jártak, éreztem a nyelvét, ahogy furakodik el?re, lágyan érintve az enyémet. Beletúrt hajamba, de én nem mertem átölelni, magamhoz szorítani, hogy örökre a karjai között vesszek el, mindössze az ujjbegyeimmel, játékosan érintettem meg. Az apró sóhajtásiból ítélve, élvezte, amit csinálok vele. Egyszer csak elélveztem. Nem akartam, mégis megtörtént. Észrevette, ahogy a zavaromat is. Lesütöttem a szemem. A tenyerei közé fogta az arcom, azt mondta, ne tör?djek vele, nem számít, minden fantasztikus lesz. Azt suttogta, azt akarja, hogy az els? csodálatos emlékként maradjon meg bennem. Hát tudta, hogy még sz?z vagyok! Hálával néztem rá. Segített megszabadulni a ruháitól, a ruháimtól. Nem zavart, hogy ? irányít, viszont arra kértem, hogy én kényeztethessem el?bb. Beharapta az ajkait, majd rám kacsintott, amit igennek vettem.

Elém tárultak formás, gyönyör? idomai. Az ölembe vettem, majd apró csókokat hintettem a nyakára, a lehet? leglassabban, hogy mindegyik apró áramütésként érje. Az arcára pillantottam, szemeit lehunyva lélegzett egyre szaporábban. Közben a kezeim is felfedez?útra indultak, hegyes, körte alakú mellei szinte elt?ntek a simogató ujjaim között. Kérte, hogy vegyem a szájamba bimbóit, és az ajkaim lesiklottak a domborulatokra. Puszikat leheltem a keblein tündökl? holdudvarokra, majd finom a fogaim közé vettem el?bb az egyik, majd másik bimbóját, csókolgattam, harapdáltam ?ket, mindkett?re
ugyanannyi figyelmet szentelve. Bátorságot, er?t merítettem abból, ahogy a sóhajaival jelezte, örömet szerzek neki, és abból, hogy a férfiasságom újra délcegen állt, az el?bbi kis affér ellenére, melyr?l azt hittem, hogy tétlenségre kárhoztat.

Lefektettem. Egyre lentebb és lentebb haladtam a testén, érezvén, hogy egyre jobban és jobban vágyik arra, hogy végre eljussak oda, amit eddig még sosem láttam. Kértem, hogy engedje el magát. Széttártam combjait, és egy ideig ámulva néztem az elém táruló látványra. Mennyi mindent veszítettem azzal, hogy eddig nem láthattam ezt a csodát. Nem akartam elsietni, ki akartam élvezni minden pillanatát. Felnéztem rá, biztatóan tekintett vissza, kezével közelebb húzott magához. El?bb a bels? combjait vettem kezelésbe, de láttam, hogy egyre jobban emelgeti a csíp?jét, így a nyelvemmel lassú csapásokba kezdtem a nedvekt?l csillogó punciján. Végighaladtam a nagyajkai mentén, majd óvatosan körbenyaltam a csiklóját, az ízei annyira bódulatba ejtettek, csak ösztönösen folytattam tovább, nem tör?dve semmivel, csak azzal, hogy a nyelvem minden négyzetcentiméterét bejárja édes barlangjának. Köröttem csak a hangos sikolyait lehetett hallani. Egyszer remegés futott végig rajta, az ajkaimon éreztem, ahogy dobálta a testét, amikor elélvezett. Néhány perc eltelt, mire megnyugodott, kitisztult a tekintete.

Felhúzott magához, majd egy köszönömöt követ?en megcsókolt. Éreztem, amint megfogja alul, és magába vezet. Sz?k, mennyei ölelés volt az, ahogy körbefonta, körülölelte. Önkéntelenül is felnyögtem, erre csupán annyi volt a válasz, hogy újra vadul csókot lehelt az ajkaimra. Mozogni kezdtem benne, és ? átkarolt a lábaival, a kezeit a derekamra téve diktálta az ütemet, a csíp?je ellenmozgásával karöltve. Semmi sem fogható ehhez az érzéshez, ahogy két test, két lélek egybeforr. A kábulat szilaj hullámai magával ragadtak, ahogy a síkos barlangból jártam ki-be. Ujjaival egyre gyorsabb tempóra sarkallt, éreztem, mikor jutott el csúcsra, mint földrengés, futott végig rajtam a mámorának, orgazmusának minden rázkódása. Nekem sem kellett már sok. Azt suttogta, védekezik, nem kell attól tartanom, hogy teherbe esik. A vég nélküli gyönyör végigfutott a gerincemen, az elmém bugyrainak legmélyéig hatolt a boldogság, ahogy benne elmehettem. A másodpercek ezredéveknek t?ntek. Összeroskadtam az élmény súlya alatt, letaglózott a sosem tapasztalt.

Oldalt feküdve néztük egymást. Megköszöntem, hogy ? volt az els?. Nem felelt semmit. Csak mosolygott, kacéran, hívogatóan. Aztán azt mondta, mindig is tudta. Azt is, hogy részemr?l nem játék volt az, amikor buszon arról beszélgettünk nevetve, hogy milyen "feltételek" kellenének ahhoz, hogy a párja legyek. A Karácsonyi céges vacsorán elhangzottak még inkább igazolják ezt. Megkérdeztem, mire gondol. Arra, felelte, hogy bár nem szeretem a lakodalmas zenét, ahogy ? sem, de az ? kedvéért táncoltam volna vele. Nevetve megkérdezte, hogy otthon rágondolva "foglalkoztam-e" saját magammal. Elvörösödtem, a pirulásom elárulta neki a választ. Elhalkult, elcsendesedett. Nem tagadtam semmit, mindenben igaza volt.

Cirógattuk, simogattuk egymást, kezeinkkel bejártuk a másik testének minden apró zegét-zugát. Mikor odaértem, szétnyitottam az ajkait, és két ujjamat becsúsztattam a még mindig nedves hüvelyébe. Apró kuncogással fogadta, egyik kezét rátette az enyémre, majd a mélyére nyomta ?ket. Lassú mozgással ujjaztam, izgattam, korbácsoltam fel újból a vágyait. Elveszett a mozdulataimban, alig hallhatóan súgta, hogy még kíván engem.

Megállította a kezem, gyengéden a hátamra döntött, majd lecsúszott a térdeimhez. Apró puszikkal játszadozott a makkommal, a péniszem egészét elhalmozta ezekkel. Éreztem, hogy a szájában, nyelve érintésének hatására keményedik meg. Mikor újra k?kemény lett, kivette az ajkai közül, egy csókot adott a hegyére, majd milliméterr?l milliméterre haladva beült. Láttam, hogy kerül a farkam azoknak az álomszép rózsaszirmoknak a fogságába. Mindennél jobban vágytam arra, hogy egy lány meglovagoljon, minden más pozitúránál jobban vágytam erre. Fantasztikus volt, a látvány, ölének tüze, a szorítása, ahogy fel-le ugrált rajtam, nem bírtam feltör? hangjaimat visszafogni. Kéjt?l izzó tekintettel nézett rám, miközben a melleit tapogattam, a csiklóját kényeztettem. Minden félelmem tovat?nt ennek, a t?lem nem sokkal fiatalabb lánynak mindent elsöpr? szenvedélyében. Lehunyt szemmel élte át az orgazmusát. Sóhajai fáradtan törtek ki bel?le, de látta, hogy én nem követtem. A csíp?jével kicsiny köröket írt, miközben folytatta lovaglást. Nem bírtam tovább, nedveim összekeveredtek az övéivel.

A mellkasomra hanyatlott, hosszan elnyújtózott a testemen. Nem tudtam, hogy köszönhetném meg neki ezt a csodás délutánt, estét. ? azonban nem f?zött az egész átélt dolgokhoz semmit, csak elszenderedett. Azt hittem a szeretkezést nyújtotta rejtett kincseknél nincs csodásabb, és mégis. Hallgattam, ahogy alszik, ahogy itt pihen a karjaimban. A keblei szorosan hozzám simultak, a szívének heves, nyughatatlan dobolásának minden egyes ütemét éreztem a mellkasomon át. Az örökkévalóságig el tudnék így lenni. Olyan békés így minden, a világot övez? gondoktól mentes. Ha megállna az id? most, tiszta szívb?l mondhatnám, hogy boldog vagyok. Ám nem tehetem, nem állhatok meg a létezés egy apró pillanatában, önzésb?l, mert tudom, hogy a világ összeomlóban, nem vonhatom ki magam a felel?sség alól, amíg a szeretteim, barátaim ott kint, az álló id? túl szenvednének. Pedig olyan könny? lenne eldobni mindent ezért az órákért. Annyi vágy uralkodik bennünk, miért ne lehetne minden mást eloltani, kivéve ezt, és belevetni magunkat a sodró áramlataiba.

E világon túli öröm szaladt át rajtam, miközben a szuszogást figyeltem, amely egyenletességével lassan elálmosított engem is. A szoba h?vösére csak most figyeltem fel, éreztem, hogy lúdb?rös leszek, de nem érdekelt. Itt volt ?, testének melege, vérének áramlatai, és itt voltam neki én is, hogy melegítsük egymást. Játszadozni kezdtem a hajával, imádtam ezt, a munkahelyünkön is engedte, hogy néha-néha az ujjaimmal fésülgessem, tincseket vegyek ki a füle a mögül. Mindig lófarokba kötve hordta a haját, pedig szerintem sokkal jobban állt neki, ha kibontotta. De ez sem érdekelt most. Ujjaimat végigfutattam gerince ívének mentén, majd mindkét kezemmel a fenekét kezdtem cirógatni. Aztán megpihentek a kezeim a két formás gerezden, és elaludtam.

? ébresztett. Öltözködnünk kell, mondta, mert nemsokára megy az utolsó buszunk hazafelé. Valami megváltozott, az el?bbi idill és meghittség elt?nt, tovasuhant, mintha nem létezett volna. Ott ült az ágy szélén, a melltartó és a bugyi már rajta voltak. A szemei könnyben úsztak. Rám emelte azokat az igéz? zöld-borostyán szemeit, majd megkérdezte szerelmes vagyok-e belé. Meglepetésként ért ez a jogos kérdés, de nem tudtam ?szintén azt mondani, hogy igen. Igazából, többet éreztem iránta, mint szimpla vonzalom, szimpátia, volt, hogy otthon is gondoltam rám, de nem tudtam azt mondani rá, hogy szerelem. Nem tudom, válaszoltam. Tudnod kell, fakadt ki fedd?en. Boldog lennék, feleltem, ha ilyen párom lehetne, mint te. Elfordult, a könnyeivel küszködött. Haza kell mennem a páromhoz, mondta, nem tudom, hogy magyarázom meg neki, hol voltam.

A b?ntudat éles kardként sújtott le rám. Önz? voltam. Elfelejtettem a leglényegesebbet, hogy ? mennyit veszíthet ezen a pár röpke órán. Összeszedtük a ruháinkat, és felöltöztünk. Lent átadtam a cinkosan rám néz? portásnak a kulcsot, és ki akartam fizetni a szobát, de ? megfogta a kezem, és azt mondta, ne vegyem el t?le még ezt is. Megígérte, hogy ez egy ajándék lesz, azt szeretné, ha örök élményként maradna meg bennem. Ezzel csak fokozta a b?ntudatot és lelkiismeret furdalást bennem, de megérdemeltem

Kiléptünk a hideg márciusi estébe. Most nem karolt belém. Olyan rideggé vált az el?bbi béke-érzet. A buszmegálló nem volt messze innen, talán pár száz méterre lehetett. Nem kellett sokat várni a buszra, a távolsági járat begördült a megállóba. ? ült belülre, hisz én szállok le el?bb, míg ? tovább megy a következ? településre. Az egész úton a tájat nézte, ahogy buszból kisz?r?d? fény megvilágítja. A falu f?terén megállt a busz, elköszöntem t?le. ? csak oldalra nézett, és egy keserédes mosolyt villantott rám, olyat, amelynél szomorúbbat még sosem láttam. Szinte lefutottam a buszról, néztem, ahogy elindul, majd elt?nik a távolban a kanyarban. A templomtorony bús harangozásba kezdett, ennél jobb szimfóniát nem is találhattak volna az égiek a lelkemben tomboló zivatarhoz. Sírni szerettem volna, de a könnyek nem jöttek.

Mindez persze soha nem történt meg. Még csak január van, a tél fehérségét komorrá teszik a szürke fellegek. A vágyálmok azonban élnek szüntelen, egy csapással nem lehet elpusztítani ?ket. Igaza van Márqueznak, akkor a legelviselhetetlenebb
valaki hiánya, ha a közelünkben van, és tudjuk, hogy sosem lehet a miénk. Kár, hogy üres frázissá, közhellyé kopott ez tömören szavakba öntött igazság. Keser? bilincsek ezek. Azonban, a fenti eseményeket látva lehet ennél még szörny?bb is. Van-e keser?bb bilincs annál, mint amikor annak tudatában kell tovább élnünk, hogy nem ébredtünk rá id?ben, mikor nem kellett volna kicsúszni engednünk kezeink közül a boldogságot?
Szex képek, erotikus fotók


Gecis kis mellek     Vibrátoros szex     Nagy fenék     Csöcs nyaló csaj     
Karácsonyi szex kép     Swinger ötösfogat     Mikulás szex, anál ujjazás     Harisnyás ázsiai picsa     
Anális szex, privát szexkép     Szexi lány     Szájba pisilés     szex szelfie