A házasság első napja
Kinyílt a templom ajtaja, és a kinn álló tömeg felujjongott. A fiatal pár kilépett az épületből, szembeszállva a rájuk hulló rózsaszirom-áradattal, és elindult a fekete autó felé, amely már fél órája várt rájuk.

Igen szépek voltak így együtt. A menyasszony rövidke, fehér ruhában vonult végig az úton, maga után húzva négy méteres fátylát. A vőlegény pedig egyenes tartással, méltóságtelesen lépkedett fiatal arája mellett, néha be-bepillantva a mély dekoltázs rejtekébe, amely alig takarta Hajni két gyönyörű keblét. Már nagyon türelmetlen volt. A feszülő érzés a nadrágjában mindinkább fokozódott, amikor újdonsült felesége formás lábaira és fenekére esett a tekintete.

Beültek a kocsiba, és sűrű éljenzések közepette haladtak lassan a lakodalmas teremig. Az út hosszú volt, így alkalmuk nyit váltani egymással pár szót:

- Én már nem birom tovább! -kezdete rögtön Barni, és keze vándorolni kezdett Hajni combján. Lassan elérkezett mutatóujja a szoknya széléig. Elnehezedett a légzése. Óvatosan indult mélyebbre, míg végül egész kézfeje a szoknya alá került. Ujjaival érezte a harisnyatartó csipkéit, amit annyira szeretett nézni a fehérneműboltok kirakatában. Összeborzongott a gondolattól, hogy hol jár most a keze, és nadrágja egyre jobban szorította testét. A harisnyatartó selymes vonalát követve indult tovább. Ujjai elérték a tanga vonalát. Már csak néhány milliméter választja el attól, amire annyiszor gondolt maszturbálásai közben. Hirtelen megrezzen. Karcsú ujjak simogatását érzi a nadrág alatt keményen meredő farkán. Azonban csak egy érintés, és kész. Hajni elhúzta a kezét, mondván:

- Életem, még ne! Mindjárt megérkezünk! Gyere ki onnan! Gyere már!

Pedig a lány is nagyon be volt indulva. Amikor Barni ujjai lassan csúszni kezdtek térdétől felfelé, bizseregni kezdett a teste. Ugyanaz a tűz égett benne, mint a fiúban. Sokat olvasott a női magazinokban a szexről, de még igazán soha nem próbálta. Már két éve együtt vannak Barnival, és soha nem mentek tovább a pettingnél. Pedig lett volna rá alkalom. És mennyire akarták, mennyire kavarogtak az érzelmek azon az estén! De nem, elhatározták, hogy csak az esküvőjük után lesznek végképp egymáséi. Rengetegszer beszélgettek már a nászéjszakáról, minden apró részletet végigrágva, és az ilyen beszélgetésekkor a maximumra emelkedet bennük a testi vágy. Nagyon várták már a nagy napot! És most már egybekeltek. Már csak néhány óra választja el őket ama éjszakától! Milyen közel van, és mégis milyen messze...

Barni kedvetlenül húzta ki kezét a rövid szoknya alól, megpróbálván másfelé terelni gondolatait, de nem sikerült. Felesége is csak izgett-mozgott. Ő sem tudott másra gondolni.

Megérkeztek! Kiszálltak a kocsiból, és igyekeztek mindenkire mosolyogni. Nehezen ment! A sokaság élén bevonultak a terembe, és elkezdődött a lakodalom.

Lassan múltak az órák. Mindenki jól érezte magát, csak a fiatal pár arcán ült mindig az erőltetett mosoly. Három óra tájban a vőlegény nem bírta tovább! Körülnézett. Senki sem volt körülöttük, mindenki táncolni ment. Egy óvatlan mozdulattal leejtette villáját, és mintha fel akarná venni, bal kezét az asztal alá engedte. Hajni észrevette, és szeméből kiolvasta a szándékát. Most azonban már ő sem tudott nemet mondani. Tányérja fölé hajolt, és becsukta szemeit. Barni keze ismét a szoknyája alá érkezett. Most egyenesen a bugyi vonaláig hatolt, utána azonban lassított. Óvatosan táncolta körül a maroknyi fehérnemű kontúrját, majd körkörös mozdulatokkal kezdte simogatni az anyag felszínét. A bugyi alatt persze Hajni nedvesedni kezdett. Soha nem érzett vágy vett erőt rajta.

Alig tudott nyugodtan ülni a széken. Barni a mási kezével megtörölte izzadt homlokát, majd lassan középső ujjával a tanga alá nyúlt. Hajni ekkor megmozdult. Még soha nem érzett ott férfikezet, és most úgy érzi, megőrül a kéjtől! Barni ujja eléri a finom szőrpihéket, és lágy mozdulatokkal játszadozni kezd velük. Ekkor már a fiú is mozgolódni kezd. Ha nem is látja, hogy a keze milyen helyeken jár, fantáziája élénken besegít neki. Az ő keze sem járt még ilyen helyen. Minden új volt és őrjítően izgalmas. Elhagyta a szőrtengert, és lassan közelített Hajni pinája felé. Érezte, hogy a bugyi egyre nedvesebb lesz, és ez nagyon felcsigázta fantáziáját. Végre elérte a hőn óhajtott testrészt! Ujja óvatosan haladt befelé, miközben Hajni halkan felsikoltott. Könnyű volt a menet, mert nagyon nedves és csúszós volt ott minden. Középső ujja már félig volt Hajni pinájában, amikor farka pulzálni kezdett. Hirtelen megszűnt körülötte a világ. Csak egy cél volt: kitörni! Elkezdte mozgatni ujját Hajni lyukában, mire a lány már hallhatóan zilálni kezdett. Barni nem bírta tovább! Szabadjára engedte vágyait! Spriccolt belőle a sperma! Hörögve felsóhajtott, és mélyebbre nyomta ujját Hajni pinájában. Ekkor a lány az asztalra hajtotta fejét, és teste rángatózni kezdett. Először élte át az orgazmust! Isteni érzés volt!

Néhány percig mindketten bágyadt arccal meredtek a semmibe. Aztán észrevétlenül kilopóztak a mosdóba, hogy rendbe hozzák magukat.

Pár óra múlva véget ért a lagzi. Ez a pár óra azonban tökéletesen elég volt, arra hogy a fiatal párban ismét bizsergető érzések kelljenek.

II.

Ahogy fogyatkoztak a teremben a vendegek, Barni hosszú, sokatmondó pillantást vetett Hajnira, mire ő mellyen elpirult, maga sem tudta miért. Amikor mindenki elment, az ifjú pár is hazafelé készülődött. Újra megjelent a fekete kocsi, és hazavitte őket. Haza a kétszobás panellakásba a belváros közepén. Amint az ajtón beléptek, mindkettőjük fejébe egyszerre költözött a gondolat: most fog megtörténni! Hajni a fürdőszoba felé vette az útját, ahol levetette ruháit és belépett a forró vízzel teli kádba. Ahogy elmerült a habokban, gondolatai máris tovarepültek, és keze akaratlanul is ágyékára került. „Milyen jó volt, amikor Barni keze itt matatott! Akkor milyen jó lesz, ha már a farka is benn lesz!” Már a gondolattól is nedvesedni kezdett a hüvelye, és ujjával finoman körbetáncolta a kéjjek végtelen forrását. Borzongató érzés járta át egész testét.

Eközben Barni előkészítette a hálószobát. Az éjjeli lámpát vörös kendővel takarta él, hogy fokozza az érzéki hangulatot. Bekapcsolta a halk zenét, rózsaszirmokat szórt szét a hófehér ágyon. Mindezt már hónapokkal ezelőtt eltervezte. Tetőfokára hágott benne az izgalom.

Hajni kijött a fürdőből, átengedve az utat újdonsült férjének. Barni finom csókot lehelt az asszony nyakára, és hamar lezuhanyozott. Már nagyon türelmetlen volt. Kilépvén a fürdőszobából egzotikus illat csapta meg. Hajni új, őrjítően erotikus hatású parfümjének az illata. Elvarázsolva lépett a hálószobába, de az ajtóban lecövekelt. Hajni ott feküdt az ágyon anyaszült meztelenen. Bársonyos bőrén megtört a lámpa vörös fénye. Lábait szemérmesen keresztbefonta, de valami sejtető feketeség árulkodóan kikandikált a finom ívű combok közül. Ez még jobban megőrjítette a férfit. Lassú léptekkel közelített az ágyhoz. Kezébe vette Hajni lábfejét, és óvatosan csókolgatni kezdte. Aztán lassan megindult felfelé. Hajni behunyt szemmel „tűrte” közeledését, és mellbimbói kőkemények lettek a vágytól. Barni épp elhagyta a térdét, és csigalassúsággal halad a comb belső részén, nyelvével mohón tapogatva a selymes bőrt. Amikor megérezte a lány ágyékának illatát, fitymája lecsúszott a makkjáról, és pénisze jelezte, hogy közeledik a csúcs felé. Nyelve elérte a lány punciját, de nem állt meg itt. Virgoncul a nedves, fekete pihék közé nyalt, és folytatta útját felfelé.

-Miért kínozol? - szólalt meg Hajni, aki arra számított, hogy a fürge kis nyelvecske több örömet fog neki okozni ott lenn. Barni azonban nem szólt semmit, hanem konokul haladt tovább, körbetapogatva nyelvével a lány köldökét. Végre elérte a két duzzadt mellbimbót. Mohón kapta szájába a rózsaszín cukorkát, és kéjesen szopogatni kezdte. Barni egész életében mellmániás volt. Semmi sem tudta annyira felizgatni, mint két gyönyörű kebel, meredező bimbókkal. Átszellemülten nyalogatta, szívogatta a melleket, és érezte, hogy nincs már sok hátra. Bár nem szívesen, de megvált a kívánatos bimbóktól, és szája most Hajni száját vette célba. Hosszan, mélyen csókolóztak, és időközben egymásra tapadt testük ritmikusan hullámzani kezdett. Mindketten az izgalom tetőpontjára kerültek. Barni megértette Hajni remegő sóhajtását, és lassan bevezette merev péniszét a nedves pinába. Soha nem érzett hasonlót. Farkát, mintha apró ujjak szoritották volna, egyre bennebb nyomta a meleg barlangban, figyelve, hogy ne okozzon fájdalmat Hajninak. Sokszor hallotta ugyanis, hogy a szüzesség elvesztése fájdalommal járhat. Hajni azonban nem érzett fájdalmat, annak ellenére, hogy most volt először férfival. Sőt, hangosan zilálva biztatta férjét a bennebb haladásra. Érezte, ahogy a kemény nemi szerv betölti testét, ahogy utat tör magának a járatlan területen. Hirtelen két kezével megmarkolta Barni fenekét, és teljes erőből magába rántotta péniszét. Mindketten hangosan felnyögtek! És végre benn van!

Mindenről megfeledkezve, testük vadul rángatózott. Mindketten érezték, hogy már nincs messze az orgazmus. Már nagyon nagy lendülettel hullámzott testük, amikor Barni a lány alá nyúlt, megmarkolta a farát, és teste óriásit rándult. Ebben a pillanatban sült el a fegyvere. Felgyorsult a ritmus, mire Hajni nyögdécselni kezdett. A fiú erre még gyorsabban mozgatta péniszét ki-be a lány pinájában. Hirtelen Hajni felsikoltott, és körmeit Barni bőrébe mélyesztette.

Mindketten szaporán vették a levegőt, suttogva a mennyei élvezet érthetetlen hangjait. Lassan lecsendesedtek. Testük néha még meg-megmozdult, arcukon azonban földöntúli, soha nem tapasztalt öröm tükröződött. A félhomályban suttogták egymás fülébe szerelmes szavaikat, addig, míg szemükre nem telepedett az álom.

III.

Barni már hajnalban megébredt. Felült az ágyban, és körülnézett. A szoba még mindig az esti esemény hangulatát árasztotta felé, ő pedig behunyt szemmel emlékezett az élvezetes percekre. Hajnira nézett, aki még az igazak álmát aludta. Olyan gyönyörű volt így is! Fekete haja szétterült a párnán, teste pedig félig ki volt takarva a nagy meleg miatt. A fiúnak kedve lett volna most azonnal újra szeretkezni vele, de gondolta, hogy megvárja, míg felébred. Magára vette házi köpenyét, és kiment a konyhába, hogy reggelivel lepje meg aráját. Fél óra alatt pompás étket tett az asztalra, és már előre mosolygott a gondolaton, hogy Hajni mennyire meg fog lepődni. Be is ment a hálószobába, hogy értesítse őt a reggeli elkészültéről. A lány még nem ébredt fel, azonban testtartása nagyon megváltozott. A nagy forgolódásban lecsúszott róla a takaró, így már semmi sem fedte testét. A hátán feküdt, egyik keze a párnán, a másik a fején pihent. Barni percekig bámulta a gyönyörű testet. Nézte a ritmikusan felemelkedő és leereszkedő kebleket, a finom ívű köldököt, a bársonyos combokat, és a finom pihék közé rejtező puncit. Szét voltak nyitva a lány lábai, ezért jól láthatta a fekete szőrszálak közül elővillanó rózsaszín gyönyört. Nézte, csak nézte, és felgerjedt benne a vágy. Hajni jóleső érzésre ébredt. Maga sem tudta pontosan eldönteni, hogy micsoda, de tudta, hogy már érezte valahol. Kinyitotta szemeit, hogy kiderítse, mi történik, és látta, hogy Barni a bokáját csókolgatja.

A fiú észrevette, hogy a lány felébredt, és virgonc mosollyal üdvözölte. Hajni azonnal megértette férje szándékát, és mivel cseppet sem volt ellenére az effajta ébresztés, visszamosolygott, a párnára hajtotta fejét, és lecsukta szemeit. Barni, látva, hogy szabad az út, elindult a már jól ismert ösvényen. Most is lassan haladt nyelvével felfelé a combon, várva, hogy Hajni is „melegedjen be”.

Mikor hallotta, hogy már a lány is szaporábban veszi a levegőt, gyorsított a tempón, és elérte az ágyéki tájékot. Ezúttal azonban nem ment tovább. Hosszan szívta magába a rejtett szőrpihék illatát, és mindeniket körbetapogatta nyelvével. Érezte, hogy a lány nedvesedni kezd. Ekkor kezével széttárta a fekete szőrszálakat, és elővillant előtte a gyönyörű pina teljes mivoltában. Mohón mélyesztette nyelvét a kívánatos szeméremajkak közé, és lassan nyaldosni kezdte a lány csiklóját. Hajni már rángatózni kezdett. Őrjítően felizgatta férje nyelvmunkája. Barni egyre mohóbban szívogatta, nyalogatta a megkeményedett csiklót, addig, amíg meg nem hallotta Hajni zilálását. Ekkor hirtelen tövig dugta nyelvét az előtte vonagló pinába, és hevesen mozgatni kezdte benne. Hajni már nem tudta hová legyen a kéjtől. Sikoltozni kezdett, úgy érezte, mindjárt szétveti testét az élvezet. Megmarkolta férje fejét, és még jobban a puncijához szorította, hogy nyelve minél mélyebbre hatolhasson. Őrülten rángatózott. Lábait Barni feje köré fonta, hogy az jobban hozzáférhessen vaginájához. A férfi sem volt rest, és mohón nyalogatta a nedves pinát, ízlelgetve a női élvezet izét. Mélyen hatolt be a lyukba, aztán hirtelen kijött onnan, de csak azért, hogy aztán ismét behatolhasson, ezúttal még mélyebbre.

A lány már nem bírta tovább! Hátrahajtotta fejét, megemelte ágyékát, és hangosan élvezett. Mély nyögés tört fel belőle, miközben teste nagyokat rándult. Újra átélte az orgazmust. Férje azonban nem hagyta abba a nyalakodást, hanem buzgón nyaldosta a vaginából előtörő nedveket, az orgazmus termékeit.

Hajni fejében merész ötlet fogant. Finom mozdulattal eltolta férje fejét, és megfordult az ágyban, úgy, hogy a férfi továbbra is kedvére nyalakodjon, de szájával ő is elérje annak merev hímtagját. Barni maga is meglepődött a nem várt fordulat láttán. Sokat hallott már a híres 69-es pózról, de nem számított rá, hogy felesége ilyen ötlettel fog előállni.

Lelkesen kapott az alkalmon, megfogta Hajni combjait, fejét azok közé illesztette, és már kezdte is a finom „testrés” nyaldosását. A lány nem volt ilyen gyors. Számára új volt még a helyzet. Először csak simogatta a kemény farkat, nézte, amint a kis bőrredő lassan lecsúszik és előtűnik a nedves, piros makk. Amikor a pénisz már teljes keménységében „pompázott” előtte, hirtelen a szájába vette. Barni megvonaglott, testét feszültség járta át, és hevesebben kezdte nyalni a puncit. Hajni érezte férje remegését, és kivette szájából a péniszt. Jobb ötlete támadt. Nyelve hegyével lassan, óvatosan nyaldosni kezdte a felizgatott makkot. Tudta, hogy ezzel nagyon felpörgette a férfit. Igaza volt. Barni már szinte szenvedett a vágytól. A gonosz kis nyelvecske, nagyon lassan járta körbe a makkját, és ez őrjítően hatott rá. Nyelvével nagyon mélyre hatolt Hajni pinájában, jelezve ezzel, hogy most már hagyja abba a kínzást. A lány megértette. Újra szájába vette férje szerszámát, és hevesen szopogatni kezdte, fejét le-fel mozgatva a kemény rúdon. Nyelvével sebesen végigtapogatta a finom szerv minden egyes részét. A hatás nem maradt el: a pénisz pulzálni kezdett. Hajni ekkor szívni kezdte. Szívta óriási erővel, míg férje teste hullámzani kezdett. És kitört. A lány kivette szájából a péniszt, és élvezettel nézte, ahogy az kilövelli termékét. Ez nagyon beindította. Mohón nyaldosta fel a férfi testéről a sűrű fehér folyadékot, majd újra a szájába kapta a hímtagot, és kiszívta belőle a maradékot.

Barni eközben a mennyekben járt. Kezeivel széttárta Hajni lábait, úgy, hogy a lány szinte spárgában feküdt a férfin. Barni majdnem megőrült a látványtól. A nedves pina élénken hívogatta nyelvét. Kéjesen nyaldosta a szeméremajkakat, a szőrtengert, majd egy hirtelen mozdulattal kinyújtotta nyelvét, és a lányba döfte azt. Hajni feljajdult. Ma már másodszor volt orgazmusa!

Néhány percig mindketten pihegve feküdtek az ágyon, aztán kimentek a konyhába enni valamit. A Barni által készített reggeliből végül ebéd lett, hiszen már jóval elmúlt tizenkét óra. A finom falatok után kicsit lepihentek, hogy kipihenjék az éjszaka és a reggel fáradalmait. IV. Mire Hajni felébredt, sehol sem találta kedvesét. Megnézte az órát: fél öt körül járt az idő. Kóválygó fejjel kelt fel az ágyból, és a tükör felé tartott, hogy rendbe szedje magát. Ekkor észrevett egy kis cédulát az asztal szélén. Barni írta: „Egyetlenem, elugrottam a sarki újságoshoz. 10 perc múlva jövök. Csók!” A lány elmosolyodott, majd a fürdőszoba felé vette az irányt, hogy lezuhanyozzon. Amint belépett, férje borotvájára esett a tekintete, és izgalmas ötlete támadt. Elhatározta, hogy meglepi Barnit, és leborotválja magát. Még soha nem tett ilyet, úgyhogy némi izgalommal látott munkához. Nagy gonddal kente szeméremdombjára a borotvahabot, és végighúzta rajta a borotvát. Bizsergető érzés futott végig testén. A második húzást már lassabban csinálta. A harmadiknál már behunyta a szemét, és mélyen felsóhajtott. Lassan simogatta magát a borotvával, addig, amíg teljesen eltűntek a szőrpihék. Kezét végighúzta pinusán, és érezte hogy jó munkát végzett. Szíve gyors verése azonban jelezte, hogy semmiképp sem akarja abbahagyni a műveletet. Megforditotta a borotvát, és annak nyelével kezdte simogatni Vénusz-dombját. Már szaporábban vette a levegőt. Amikor a gyönyör első cseppje megjelent csiklója tövében, bevezette a borotvanyelet a vaginájába, és teste ösztönösen rángatózni kezdett.

Időközben megérkezett. Letette az újságot, és különös hangra lett figyelmes, ami a fürdőszobából jött. Kíváncsian nyitott be az ajtón, és nagyon meglepődött a látványtól. Hajni a falnak dőlve élvezett. Kicsit elpirult, amikor meglátta férjét. Barni azonban ura volt a helyzetnek. Lassan vetkőzni kezdett, ami még inkább felizgatta Hajnit, aki letette a borotvát, és apró sikolyok kíséretében ujjával simogatta tovább magát. Mikor Barni teljesen meztelenül, meredő pénisszel állt előtte, már nem tudta visszatartani kitörő vágyait. Hirtelen felugrott, a földre teperte férjét, és gyors mozdulattal beleült a péniszébe. Óriási sikoly tört fel belőle. Hörögve lépett át a mennyországba, negyedszer is megtapasztalva az orgazmust. Barni gerincén bizsergető érzés futott végig, amikor pénisze behatolt a maszturbálástól nedves pinába. Kezeivel megmarkolta felesége kemény melleit, és hörögve adta át magát az élvezetnek. Alteste őrült rángatózásba kezdett, és pénisze óriási erővel lövellte ki magját. A fehér termék hosszú cseppekben folyt le férfiasságán. Hajni azonban az újabb orgazmus határán volt. Fel le mozgott Barni merev péniszén, ami minden eddiginél mélyebben hatolt belé. Őrült tempót diktált! Egyszerre hangos sóhaj tört ki belőle, és teljes súlyával ráereszkedett Barnira. Hátravetett fejjel, rángatózó testtel élvezett. Barni kéjesen nézte feleségét, akinek eszébe villant, hogy férjét is magával kell hoznia a mennyországba.

Óvatosan leszállt róla, és kezével próbálta „újraéleszteni” a lanyhuló péniszt. Sikerült is neki. Ekkor azonban Barni ragadta meg a vezető szerepet. Karjaiba kapta feleséget, és az ágyhoz vitte. Ott óvatosan letette, úgy, hogy háttal legyen neki. Hajni tudta mire gondol, bár meg soha nem próbálta ezt a pózt. Enyhén szétvetette lábait, maga alá húzta őket, és előredőlt, farát kissé megemelve.

Ennek láttára Barni teljesen bepörgött. Éhes szemmel nézte a feléje meredő, frissen borotvált puncit, amelyből már szinte csepegett a kéjnedv. Teljesen merev pénisszel közeledett hátulról a lány felé, és vörösen izzó makkját lassan belé vezette. Hajni teste megrándult. Néhány másodpercig teljesen mozdulatlanok maradtak Ez idő alatt mindkettőjükben tetőpontjára hágott a vágy. Hajni nyöszörögni kezdett, amire Barni erős lökéssel válaszol, és gyors tempóban húzogatta ki-be férfiasságát a sikamlós punciban. A lány egyre erősebben nyögött, sokadszor élve át a kielégülést. Barniból egyszerre hatalmas sóhaj tört elő, és utolsó mozdulattal tövig nyomta péniszét Hajniba. Kéjes görcs rázta meg mindkettőjük testét, és erőtlenül, de boldog megelégedéssel nyúltak végig a pamlagon.

Eltelt az első nap a házasságukból.Szexi fotók, pornó képek


Pinafotó     Punci dugás     Mű élvezés a medencében     Seggbebaszás kép     

Nő dug fiút     Popószex     Megkötözve, bdsm kép     Nagycsöcsú pincérnő